C C C C A+ A A- X

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС РАЗГЛЕЖДАНИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ОБЛАСТ

ДЕЛО

МАТЕРИЯ

ОСПОРВАЩ

ПРЕДМЕТ НА ОСПОРВАНЕ

СТАТУС

Адм.дело 1077/2022

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.34,т.21,т.22,т.34,чл.52 от Наредба за администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Мирково № / на Общински съвет Мирково

 

Адм.дело 926/2022

ЗДС

Пламен Борисов Йорданов и Анелия Любенова Йорданова

Решение    № 55/28.01/2016 на Министерски съвет

 

Адм.дело 869/2022

ЗОДОВ

Румен Иванов Симеонов

държавата в лицето правораздавателния орган АССГ по смисъла на ЗОДОВ, чл.2, ал.1, т1 № / на

 

Адм.дело 722/2022

ЗОДОВ

Силвана Евлогиева Цветанова

ВСС и др. № / на

Без движение.

Адм.дело 721/2022

ЗОДОВ

Айсел Ибрямова Алиева и Анифе Айселова Ибрямова действаща със съгласието на родител и законен представител Айсел Алиева чрез адв.Десислава Димитрова

Агенция "Социално подпомагане" към Министерство на труда и социалната политика № / на

Прекратено/

20.09.2022г.

Адм.дело 702/2022

ЗОДОВ

РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ

Върховен административен съд, Патентно ведомство и Народно събрание на Република България № / на

Прекратено/

20.07.2022г.

(По подсъдност на АССГ.)

Адм.дело 594/2022

ЗОДОВ

РУМЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

Държавата в лицето на правораздавателния орган АССГ  № / на

Без движение.

Адм.дело 588/2022

ЗОДОВ

РУМЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

Държавата в лицето на АССГ № / на

Прекратено/

29.07.2022г.

Адм.дело 587/2022

ЗОДОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ МИЛЕВ

АССГ за нанесени щети и вредни последици неимуществени вреди по дело № 598/2021 на

Прекратено/

27.07.2022г.

Адм.дело 558/2022

ЗОДОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ЗЛАТКОВ

срещу ГД "ИН" № / на

Насрочено за 31.10.2022г.

Адм.дело 557/2022

ЗОДОВ

РУМЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

срещу държавата в лицето правораздавателния орган АССГ по смисъла на ЗОДОВ, чл.2в, ал.1 № / на

Без движение.

Адм.дело 496/2022

ЗОДОВ

"Ресайкъл Компани" ЕООД

срещу Министерство на околната среда и водите/МОСВ/ № / на

Насрочено за 13.10.2022г.

Адм.дело 470/2022

ЗОДОВ

Станка Бориславова Панайотова

с/у община Сливница № / на

Насрочено за 24.11.2022г.

Адм.дело 454/2022

ЗОДОВ

Донка Николова Найденова

ВАС и АССГ № / на

Без движение.

Адм.дело 415/2022

ЗОДОВ

Мариела Юлианова Стоянчова

Столична  община № / на

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм.дело 413/2022

ЗОДОВ

Владимир Атанасов Иванов

Агенция   по   заетостта № / на

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм.дело 362/2022

ЗОДОВ

"Елтрейд "ООД

Община Септември  № / на

Решено на 22.07.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 361/2022

ЗОДОВ

"Елтрейд " ООД

Община  Септември  № / на

Насрочено за 07.11.2022г.

Адм.дело 360/2022

ЗОДОВ

" Елтрейд" ООД

Община Септември № / на

Насрочено за 07.11.2022.

Адм.дело 303/2022

ЗОДОВ

ЕТ " Екофарм -Никола Николаев" представлявано от управителя Никола Съботинков

№ / на Държавен фонд "Земеделие"

Насрочено за 03.11.2022г.

Адм.дело 275/2022

П.Н.А

Искра Тодорова Александрова

чл.23 от т.7 до т.16 вкл.,както и чл.65 ал.3  до ал.6 и чл.62 ал.2 т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,общественото имущество и околната среда в община Ботевград № / на Общински съвет Ботевград

Решено/

16.08.2022г.

Адм.дело 271/2022

ЗОДОВ

"РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ " ЕООД

срещу Министерство на околната среда и водите / МОСВ /     Правно основание: чл.1 и чл.4 от ЗОДОВ № / на

Прекратено/

25.03.2022г.

Адм.дело 245/2022

ЗОДОВ

Васил Борчев Василев

Административен съд-Перник № / на

Прекратено/

19.04.2022г.

Адм.дело 205/2022

ЗОДОВ

Кристофър Веселинов Василев

ОД на МВР София      № / на

Решено/

30.08.2022г.

Адм.дело 187/2022

ЗОДОВ

Любослав Валериев Пешев

№ / на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи

Решено на 23.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 181/2022

ЗОДОВ

Станислав Ангелов Методиев

Административен съд - София град № / на

Решено/

06.10.2022г.

 

Адм.дело 120/2022

ЗОДОВ

Кирил Трендафилов Москов

По чл. 4 във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ № / на Община Ихтиман

Насрочено за 10.11.2022г.

Адм.дело 58/2022

П.Н.А

Нанси Тихомирова Соколова

чл.14 -чл.18 вкл., чл.61, ал.2, чл.62, ал.2 и чл.63 от Наредба №1 за обществения ред,поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман,приета с Решение № 198 по протокол 11/16.11/2018 на Общински съвет Драгоман

Решено/

05.04.2022г.

Адм.дело 48/2022

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.4 ал.2 в частта" или председателския съвет,чл.18 т.1,чл.19,чл.20,чл.49 ал.2 в частт "или от член на председателския съвет",чл.66 ал.1 в частта подпомаган от пред.съвет ал.4,чл.144 ал.1 в частта  подпомаган от ,председателския съвет чл.144 ал.2,изр.първо от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация № / на Общински съвет Мирково

Решено на 04.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

 

Адм.дело 47/2022

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура-София

чл.19,чл.20,чл.66 ал.1 в частта " подпомаган от председателския съвет ал.4,чл.126 ал.1 в частта по" председателския съвет " от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация № / на Общински съвет Костинброд

Решено/

31.03.2022г.

Адм.дело 36/2022

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.4,ал.2 в частта " по решение на председателския съвет" чл.19,чл.20,чл.66 ал.1 в частта " подпомаган от пред.съвет" и ал.4,чл.68а ал.1,т.1 в частта "утвърден от от пред.съвет" от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Самоков,приет с Решение № 41 по протокол 3/18.12/2003 на Общински съвет Самоков

Прекратено/ 11.05.2022г.

Адм.дело 35/2022

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.12 чл.15,ал.1,т.13 и чл.100 ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 г.,приет с Решение  № 31 по протокол 4/29.01/2020 на Общински съвет   Етрополе

Решено/

30.03.2022г.

Адм.дело 1294/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.20 ал.1,т.1,чл.21 чл.22 ,чл.42 ал.2,чл.50 ал.2,чл.66 ал.2,чл.68 ал.1 и ал.4,изр.първо,чл.144,ал.1и др.в частта ..."председателски съвет" от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Правец,приет с Решение № 22 по протокол 1/31.01/2020 на Общински съвет Правец

Решено/

04.04.2022г.

Адм.дело 1289/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.4 ал.3,чл.16,ал.1,т.14,чл.18,т.1чл.19,чл.20,чл.60,ал.1 чл.62,ал.1 и ал.4 в частта председателски съвет от Правилник на общ.съвет Пирдоп приет с Решение  № 7 по протокол 4/24.11/2015 на Общински съвет Пирдоп

Прекратено/

02.03.2022г.

Адм.дело 1288/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.19,т.1,чл.20 и чл.21 в частта " председателски съвет" от Правилник за организацията и дейността на Обс-Елин Пелин приет с Решение № 1182 по протокол 48/18.04/2019 на Общински съвет Елин Пелин

Решено/

01.03.2022г.

Адм.дело 1262/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл. 12а от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Своге,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение  5 по протокол 2/25.11/2019  Общински съвет Своге

Прекратено/

27.04.2022г.

Адм.дело 1232/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

чл.21,чл.22 чл.35ал.1,чл.65 ал.3,чл.159 ал.3 в частта " председателски съвет " и чл.169 ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Копривщица № / на Общински съвет Копривищица

Прекратено/

02.03.2022г.

Адм.дело 1124/2021

ЗОДОВ

Борис Симеонов Вангелов

Административен съд-София град № / на

Решено/

04.05.2022г.

Адм.дело 1187/2021

ЗОДОВ

" СИ КОМЕРСИАЛ 07 " ЕООД

 

№ / на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 

Решено на 29.07.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 1185/2021

ЗОДОВ

" Емония Биотех " ЕООД

 

№ / на Агенция "Митници"

 

Обявено за решаване.

Адм.дело 1133/2021

П.Н.А

Прокурор при Окръжна прокуратура София

Чл.24,ал.2,ал.3 ал.4 и ал.6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Челопеч,приета с Решение № 317 по протокол 41/17.08/2018 на Общински съвет Челопеч

Решено/

30.05.2022г.

Адм.дело 1047/2021

ИК

Корнелия Петрова Нинова в качеството и на представляващ коалиция от партии "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ "

Решение № 26-МИ/03.10/2021 на ОИК-ИХТИМАН

С решение № 12785 по адм.д. № 11243/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 1040/2021

подзаконов нормативен акт

Прокурор при Окръжна прокуратура София

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин, приет с Решение № 39 по протокол 5/30.01/2020 на Общински съвет Елин Пелин

Прекратено/

13.01.2022г.

Адм.дело 1002/2021

подзаконов нормативен акт

Областен управител на Софийска област

Решение № 168 от Протокол  № 9/24.09./2021 на Общински съвет - Драгоман

Прекратено/

08.12.2021г.

Адм.дело 982/2021

ЗОДОВ

"МЕХАНИКА 70" ЕООД

№ / на ОДМВР СОФИЯ - СЕКТОР ПП

Прекратено/

02.03.2022г.

Адм.дело 976/2021

ЗОДОВ

Емил Георгиев Здравков

Кмета на   община Ихтиман   № / на

Прекратено/

30.05.2022г.

Адм.дело 920/2021

ЗДС

" ТРИНВЕКО БГ " АД представлявано от Росица Трайкова

Решение     № 558/30.07/2021 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Прекратено/

08.10.2021г.

Адм.дело 911/2021

ЗМСМА

Областен управител на Софийска област

Решение  № 229 по протокол № 29/19.08/2021 на Общински съвет- Златица

Прекратено/

10.02.2022г.

Адм.дело 910/2021

ЗМСМА

Областен управител на Софийска област

Решение №228/19.08.2021 г. по протокол № 29/19.08/2021 на Общински съвет- Златица

Прекратено/

09.02.2022г.

Адм.дело 831/2021

ЗДС

Венета Стоилова Сарафова и др.

Решение № 558/30.07/2021 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Решено/

20.10.2021г.

Адм.дело 708/2021

ЗОДОВ

Адриян Иванов Кърпаров 

№ / на ОД на МВР-София област

С решение №  7960 по адм.д. № 2672/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 681/2021

ЗОДОВ

Мария Николова Кичева

№ / на ОДБХ-Софийска област

Решено/

17.01.2022г.

Адм.дело 648/2021

ЗОДОВ

Николай Иванов Дудов едноличен собственик на ЕТ "Николай Дудов"

Областна дирекция по безопасност на храните -София № / на 

С решение № 3187 по адм.д. № 316/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 626/2021

ЗОДОВ

Денислав Константинов Константинов и др.

№ / на ДНСК

Прекратено/

26.05.2022. По подсъдност на СРС.

Адм.дело 535/2021

АПК

" Интерскай "АД представлявано от

Разпореждане за създаване на запаси за извънредни ситуации № Р-12-98/28.04/2021 на зам.-председателя на Държавна агенция " Държавен резерв и военновременни запаси"

Решено на 28.01.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 516/2021

подзаконов нормативен акт

 Група интелектуалци /Илия Масларски Константин Панев Анжелино Димитров и Димитър Стойчев/

Решение №18/ 18.12.2019 г. във вр.с чл.17 от Наредба №12 за определянето и администрирането  на местните такси и услуги на територията на община Самоков № / на Общински съвет Самоков

Решено на 20.10.2021г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 497/2021

ЗУТ

Спас Кирилов Анков и Димитър Кирилов Анков

 

Заповед № 01-617/07.04/2021 на Кмета на Община Самоков

С решение № 6043 по адм.д. № 1716/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 475/2021

ЗОДОВ

Лиляна Димитрова Лещарова, Тодор Николаев Гергов и Стефан Атанасов Станоев 

Община Елин Пелин      № / на

Прекратено/

25.05.2021 г.

АССГ по подсъдност.

Адм.дело 458/2021

ЗОДОВ

Димитър Велков Гюров 

№ / на ОДМВР-София

Прекратено/

21.07.2021г.

Адм.дело 457/2021

ЗОДОВ

Димитър Велков Гюров 

№ / на ОДМВР-София

Решено/

29.07.2021г.

Адм.дело 381/2021

ЗОДОВ

 Християн Сашов Апостолов

ОДМВР-София

Решено/

26.08.2021г.

Адм.дело 366/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.7 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Златица

Прекратено/

29.10.2021г.

Адм.дело 335/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 от Наредба №8 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество  № / на Общински съвет-Драгоман

Прекратено/

28.06.2021г.

Адм.дело 315/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 -3 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет Самоков

Прекратено/

09.07.2021г.

Адм.дело 314/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

л.5,ал.1 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имуществоо на територията на община Божурище № / на Общински съвет Божурище

Прекратено/

06.07.2021г.

Адм.дело 313/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет Копривщица

Прекратено/

18.10.2021г.

Адм.дело 312/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.5,ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за общинската собственост  № / на Общински съвет-Етрополе

Прекратено/

06.07.2021г.

Адм.дело 298/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

чл.4,ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Ботевград

 

Прекратено/ 01.07.2021г.

Адм.дело 295/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона"

 

чл.8,ал.1 и 2 от Наредба за общинската собственост № / на Общински съвет-Пирдоп

 

 

Прекратено/

24.06.2021г.

Адм.дело 292/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона" представлявано от Председателя Юлия Ненчева

 

чл.4,ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Мирково

 

 

Прекратено/ 05.07.2021г.

Адм.дело 286/2021

подзаконов нормативен акт

Фондация "Върховенство на закона" представлявано от Председателя Юлия Ненчева

 

чл.8,ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество № / на Общински съвет-Чавдар

Прекратено/

01.07.2021г.

Адм.дело 263/2021

ЗОДОВ

Галина Христова Цачева

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

Прекратено/

17.05.2021г.

Адм.дело 262/2021

ЗОДОВ

Банчо Веселинов Кацаров

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

Прекратено/

20.05.2021г.

Адм.дело 248/2021

ЗОДОВ

Георги Иванов Бельов

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

Решено/

21.05.2021г.

Адм.дело 209/2021

ИК

Станислав Тодоров Трифонов представляващ партия " Има такъв народ"

 

Решение №74-НС/02.03.2021 г.на РИК, потвърдено с решение № 2169-НС/04.03/2021 на Централна избирателна комисия

Решено/ 10.03.2021 г

Адм.дело 202/2021

ЗОДОВ

Александрина Веселинова Иванова

 

№ / на ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

С решение №1828 по адм.д. № 8125/21г. ВАС оставя в рила решение на АССО.

 

Адм.дело 156/2021

ЗОДОВ

Евгени Пламенов Байраков

 

№ / на ОД на МВР – София

Решено на 17.02.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 134/2021

ЗОДОВ

Христо Александров Мишев

 

№ / на ОДМВР – София

 

Решено/

20.04.2021 г

Адм.дело 11/2021

ЗОДОВ

" ФОКУС -05" ООД

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ № / на

 

Решено/ 24.03.2021 г

Адм.дело 230/2021

ИК

Антоанета Георгиева Мечкарова

Решение №080-МИ /08.03.2021 г. и Решение № 081-МИ/08.03/2021 на ОИК-Пирдоп

Прекратено/

04.03.2022г.

Адм.дело 126/2021

подзаконов нормативен акт

Прокурор при Районна прокуратура -Ботевград

 

Правилник за финасовото подпомагане на изследвания и процедури,свързани с лечение на безплодие на лица,двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми,живеещи на територията на община Ботевград,приет с Решение № 244/29.10/2020 на Общински съвет -Ботевград

Решено/

16.07.2021г.

Адм.дело 209/2021

ИК

Станислав Тодоров Трифонов -представляващ партия "Има такъв народ"

 

Решение №74-НС/02.03.2021 г.на РИК, потвърдено с решение № 2169-НС/04.03/2021 на Централна избирателна комисия

Решено/ 10.03.2021 г

Адм.дело 68/2021

МС

" Технотрейд Консулт Стандарт "ООД

 

Решение           № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/

02.03.2021 г.

Адм. дело 60/2021

МС

"Соларис -М " ООД

 

Решение    № 633/04.09./2020 на Министерски съвет

Решено/ 24.03.2021 г.

Адм.дело 1292/2020

МС

"ХЕРОС–М" ООД

 

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

Прекратено/

20.01.2021 г.

Адм.дело 1284/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

чл.14 от Наредба за организация и контрол на паркирането на община Своге,приета с Решение № 682 по протокол 47/04.06/2018 на Общински съвет-Своге

Прекратено/

12.05.2021г.

Адм.дело 1283/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

Наредба за престой и паркиране на превозни средства,управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Костинброд,приета с Решение № 738/25.07/2014 на Общински съвет-Костинброд

Решено/

18.03.2021 г.

Адм.дело 1282/2020

подзаконов нормативен акт

Фондация "Гринберг“

 

Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Костинброд,приета с Решение № 159/31.03/2016 на Общински съвет -Костинброд

Решено/

18.05.2021г.

Адм.дело 1271/2020

МРРБ

Весела Красимирова Дончева и др.

 

Заповед № РД-02-15-182/04.10.г/2019 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Решено/

18.10.2021г.

Адм.дело 1244/2020

МС

ЕТ " Андис Експорт-Импорт-Александър Антонов"

Решение       № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/ 25.01.2021 г.

Адм.дело 1234/2020

МС

" Камеранс "ООД

Решение         № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/ 17.02.2021 г.

Адм.дело 1195/2020

МС

Стефан Георгиев Божинов

Решение     № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/

01.02.2021г.

Адм.дело 1180/2020

МС

Милена Михайлова Милева - Вутова

Решение  № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

С определение № 1433 по адм.д. № 8885/21 г. ВАС оставя в сила определение № 2492 по адм.д. № 2194 на ВАС.

 

Адм.дело 1169/2020

МРРБ

Община Ботевград

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ №

С определение № 59 по адм. д. №54/2020г. ВАС  определя за компетентен СГС.

 

Адм.дело 1168/2020

МЗХГ

Община Етрополе

Министерство на земеделието,храните и горите   №

Решено на 04.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.дело 1167/2020

МС

Елка Борисова Михайлова

Решение № 702/01.10. № 2020/ на Министерски съвет

 

Решено/

02.02.2021г.

Адм.дело 1164/2020

МС

"А.В.Д.ХОЛИДЕЙС" ЕООД

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

Решено/

18.01.2022г.

Адм.дело 1163/2020

МС

Александър Владимиров Димитров

Решение 633/04.09.2020 на Министерски съвет

Решено/

16.12.2021г.

Адм.дело 1162/2020

МС

Весела Красимирова Дончева

Решение  № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

С определение № 1995 по адм.д. № 1687/21 г. ВАС оставя без разглеждане касационна жалба и прекратява производството по делото.

 

Адм.дело 1128/2020

ЗОДОВ

Йорданка Стоянова Йорданова -Лазарова

Агенция " Митници" № / на

С решение № 4231 по адм.д. № 8249/21 г. ВАС отменя решение в една част, а в друга част оставя в сила.

 

Адм.дело 1127/2020

МС

"Зет и Ем Прайвит КО" ООД представлявано от управителя Николай Младжов

Решение № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

Решено/ 29.01.2021 г.

дм.дело 1123/2020

МС

Ели Григорова Петрова и Бойка Григорова Димитрова

Решение      № 633/04.09.2020 на Министерски съвет

Решено/ 12.01.2021 г.

Адм.дело 1121/2020

МС

" КЛМ ИММО" ООД

Решение № 633/04.09   /2020 на Министерски съвет

Решено/

04.02.2022г.

Адм.дело 1115/2020

МС

Тамим Хамади и Батул Алабас

Решение № 633/04.09    /2020 на Министерски съвет

Решено/ 12.01.2020 г.

Адм.дело 1113/2020

МС

Георги Станимиров Георгиев

Решение    № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

 

Прекратено/

12.11.2020г.

Адм.дело 1110/2020

МС

„К И А ОЙЛ" ООД  представлявано от управителя Адриян Михайлов

Заповед № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/ 14.12.2020 г.

Адм.дело 1085/2020

МС

Дончо Георгиев Дончев

Решение № 633/04.09/2020 на Министерски съвет

Решено/

16.12.2021г.

Адм.дело 1080/2020

МС

Мая Симеонова Ламбева

Решение № 702/01.10/2020 на Министерски съвет

Прекратено/

18.12.2020 г.

Адм.дело 1057/2020

МС

"Зелен свят 2003" ЕООД представлявано от Ясен Наков

Решение № 55/28.01/2016 на Министерски съвет

Решено/ 08.12.2020 г.

Адм.дело 1019/2020

подзаконов нормативен акт

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Копривщица, приет с Решение № 14 по протокол 4/16.12/2019 на Общински съвет-Копривщица

Решено/ 14.12.2020г.

Адм.дело 1009/2020

ЗМСМА

Илия Масларски, Константин Панев, Димитър Стойчев, Анжелино Димитров и Славчо Георгиев

Изричен отказ № писмо № 95-00-4#2/24.08. /2020 на Областен  управител на Софийска област

Прекратено/ 13.11.2020г.

Адм.дело 957/2020

ЗМСМА

Кмета на община Златица

Заповед № ОА-159/01.09/2020 на Областен управител на Софийска област

С решение № 12782 по адм.д. №  6811/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 956/2020

ЗМСМА

Кмета на община Златица

Заповед № ОА-158/01.09/2020 на Областен управител на Софийска област

С решение № 11384 по адм.д. № 7861/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.дело 955/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

протест срещу

чл.51,ал.8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Долна баня,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 103 по протокол 11/18.09/2018 на Общински съвет -Долна  баня

Решено/ 11.11.2020 г.

Адм.дело 950/2020

подзаконов нормативен акт

Прокурор при Софийска окръжна прокуратура

чл.85,ал.4 от Правилиник за организацията и дейността на Общински съвет-Ихтиман,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 62 по протокол 6/26.03/2020 на Общински съвет -Ихтиман

Решено/

21.01.2021г.

Адм. дело

873/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за регистрацията,стопанисването и контрола на кучета в община Мирково-Алтернативно против - чл.2,чл.12,ал.15 и ал.16,чл.13 ал.1 и ал.7 и чл.18,приета с Решение  № 116 по протокол 8/27.05/2020 на Общински съвет-Мирково

Решено/ 02.12.2020г.

Адм. дело

854/2020

подзаконов нормативен акт

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-БОТЕВГРАД

 протест срещу

чл.40 ,т.4 и чл.40,т.20 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград,приета с Решение № 23/27.02/2003 на Общински съвет-Ботевград

Прекратено/ 29.10.2020г.

Адм. дело

790/2020

ЗОДОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ АРШИНКОВ

искова молба срещу

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

С решение № 3089 по адм.д. № 10348/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

765/2020

подзаконов нормативен акт

ФОНДАЦИЯ

" ГРИНБЕРГ"

Инструкция за режим на преференциално паркиране на МПС,превозващи хора с увреждания на територията на община Правец ,приета с Решение № 59/01.03/2013 на Общински съвет-Правец

Решено/

11.01.2021г.

Адм. дело

745/2020

подзаконов нормативен акт

ФОНДАЦИЯ

" ГРИНБЕРГ"

Наредба за престой и паркиране на превозни средства,управлявани  или превозващи хора с увреждания на територията на община Долна баня,приета с Решение № 114/17.11/2020 на Общински съвет-Долна баня

Решено/

21.12.2020г.

Адм. дело

682/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин № / на Общински Съвет Елин Пелин

Прекратено/

01.10.2021г.

Адм. дело

561/2020

ЗМСМА

" ФИНТЕХ" ООД представлявано от управителя Пенка Радева

срещу

Решение №31 по протокол № 4/30.12/2019 на Общински съвет -Елин Пелин

Решено/

12.05.2021г.

Адм. дело

508/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.11,чл.15,чл.46,ал.1,чл.52 ал.1,.т.4 от Наредба за определяне на местните данъци на община Божурище, № / на Общински съвет -Божурище

Решено/

02.12.2020г.

 

Адм. дело

503/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Чл.6 от Наредба №1 за обществения ред  на  територията на община Божурище № / на Общински съвет-Божурище

Решено/

14.10.2020 г.

Адм. дело

497/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.15,чл.32 ал.4,чл.40 ал.3,чл.41 ал.8 и ал.9,чл.52 ал.1,т.4,чл.58 ал.4 и ал.5,чл.64 ал.2 от  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Челопеч,приета с Решение № 23 по протокол 4/30.01/2008 на Общински съвет-Челопеч

Решено/

06.10.2020 г.

Адм. дело

478/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Костинброд № / на Общински съвет-Костинброд

Прекратено/

27.10.2020 г.

Адм. дело

468/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.8,ал.4 и чл.11,ал.1,б."ж" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Божурище,приета с Решение № 67 по протокол 11/28.08/2008 на Общински съвет- Божурище

Прекратено/

14.10.2020г.

Адм. дело

440/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.36, ал. 3, чл. 45, ал. 2, ал. 8 и ал. 9, чл. 56, ал. 1,т.2 и т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Пирдоп № / на Общински съвет - Пирдоп

Решено/

 11.08.2020г.

Адм. дело

439/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елин Пелин № / на Общински съвет - Елин Пелин

Прекратено/

23.09.2020г.

Адм. дело

437/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Златица № / на Общински съвет-Златица

 Прекратено/

11.11.2020 г.

Адм. дело

390/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.11,чл.40,ал.8,ал.9,чл.43 ал.1 и ал.3,чл.49 ал.1 т.4 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Горна Малина,приета с Решение № 85 по протокол 6/31.07/2019 на Общински съвет - Горна Малина

Решено /

31.07.2020г.

Адм. дело

366/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Чавдар, приета с решение № 39 по протокол № 5 от 30.01.2020 г. № / на Общински съвет - Чавдар

Прекратено/ 06.10.2020 г.

Адм. дело

363/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба № МД 1 за определяне размера на местните данъци през 2008  г. на територията на Община чавдарприета с решение № 23 по Протокол №4/31.01./2008 на Общински съвет Чавдар

Прекратено/

08.07.2020г.

Адм. дело

327/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков, приета с Решение № 1697 по протокол 38/23.12/2010 на Общински съвет-Самоков

Прекратено/ 05.10.2020г.

Адм. дело

316/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

чл.49,ал.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец,постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 18 по протокол 3/01.03/2019 на Общински съвет Костенец

Прекратено /01.07.2020г.

Адм. дело

288/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Антон,приета с Решение № 186 по протокол 14/28.01/2009 на Общински съвет-Антон

Решено/ 30.07.2020г.

Адм. дело

254/2020

подзаконов нормативен акт

ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ протест срещу

Решение №18/18.12.2019 г.във вр.с чл.17 от Наредба №12 и Решение № 15/18.12/2019 на Общински съвет-Самоков

С решение № 6545 по адм.д. № 13542/20 г. ВАс отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 516/21г.)

 

Адм. дело

240/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №3 за пожарната безопасност  на територията на община Сливница,приета  с Решение № 93 по протокол 8/29.04/2009 на Общински съвет - Сливница

Решено/

06.07.2020г.

Адм. дело

233/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Челопеч,приета с Решение № 336 по протокол 44/28.02/2007 на Общински съвет-Челопеч

Решено/

06.07.2020

Адм. дело

223/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Сливница,приета с Решение  № 24 по протокол 2/12.02/2008 на Общински съвет-Сливница

С разпореждане № 14167 по адм.д. № 11312/20 г. ВАС оставя без разглеждане касационна жалба и прекратява производството по делото.

 

Адм. дело

212/2020

ЗОДОВ

Иван Стоянов Стаменов

искова молба срещу

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието № / на

Прекратено/

20.07.2020г.

Адм. дело

200/2020

АПК

" Ролпласт Груп " АД представлявано от изп.директор Светлин Николчев

Министъра на икономиката № / на

С определение № 12249 по адм.д. № 10314/20 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. дело

183/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №3 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Копривщица № / на Общински съвет-Копривщица

Прекратено/ 20.07.2020

Адм. дело

182/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Правилник за реда и условията за отпускане на финасова помощ за новородено дете в община Елин Пелин № / на

С решение № 9058 по адм.д. № 9673/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

179/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Костенец,приета с Решение № 36 по протокол 5/25.04/2019 на Общински съвет-Костенец

Решено/ 25.06.2020г.

Адм. дело

172/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №1/14.02.2008 г.за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Годеч,приета с решение  № 20 по протокол 2/14.02/2008 на Общински съвет-Годеч

Прекратено/ 16.09.2020г.

Адм. дело

167/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге,приета с Решение № 61 по протокол 5/11.03/2010 на Общински съвет-Своге

Прекратено/

      08.07.2020

Адм. дело

153/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Ботевград,приета с Решение № 43 по протокол 3/28.02/2008 на Общински съвет-Ботевград

Решено/ 14.10.2020 г.

Адм. дело

97/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба №4  за осигуряване на обществения ред,опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч,приета с Решение № 59 по протокол 6/22.05/2008 на Об

С решение № 3928 по адм.д. № 9680/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

67/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман № / на Общински съвет -Ихтиман

С решение № 8131 по адм.д. № 10435/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

57/2020

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Костинброд,приета с Решение № 87/16.03/2012 на Общински съвет-Костинброд

Прекратено/04.11.2020г.

Адм. дело

1491/2019

подзаконов нормативен акт

ДФ "ИМОБИЛЕН" ЕООД

протест срещу

№ т. 3.3 от  Решение № 205 от Протокол № 13/14.12.2015 г. / на Общински съвет - Драгоман

С решение № 4074 по адм.д. № 11086/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1218/2019

 

ЗКН

Иван Иванов Радойков

ЗПАМ с вх. № 94-00-428/03.07/2019 на гл.инспектор в ГД " Инспекторат за опазване на културното наследство"

С разпореждане № 4013 по адм.д. № 3043/20 г. ВАС оставя без разглеждане касационна жалба и прекратява производството по делото.

 

Адм. дело

1207/2019

 

ЗОДОВ

" ЕЛНАДЗОР " ООД

искова молба срещу

ОБЩИНА      ПРАВЕЦ

С решение № 8469 по адм.д. № 1134/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1201/2019

 

подзаконов нормативен акт

СОФИЙСКА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА протест срещу

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград,приета с Решение № 6 по протокол 1/31.01/2008 на Общински съвет -Ботевград

С решение № 1 по адм.д. № 2911/20 г. ВАС обезсилва решение на АССО.

 

Адм. дело

1175/2019

 

ЗОДОВ

Илиян Димитров Георгиев

искова молба срещу

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Решено/

08.07.2020г.

Адм. дело

974/2019

 

ЗОДОВ

ЕТ "АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ"

искова молба срещу

ОДМВР -София

С решение № 14886 по адм.д. № 2553/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

876/2019

 

ЗОДОВ

Станка Йотова Пешева

искова молба срещу

Българска народна банка ФГВБ и Народно събрание № / на

Решено/

04.08.2022г.

Адм. дело

569/2019

ЗОДОВ

" БУЛСИСТЕМ АФ" ЕООД

искова молба срещу

Държавен фонд " Земеделие"

С решение № 8890 по адм.д. № 465/20 г. ВАС отменя решение в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация