C C C C A+ A A- X

Съдии

ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА

Съдия в Административен съд - София област ІІ - ри състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 737

Образование:

1991 -1995 - Бургаски свободен университет, Юридически факултет

Професионален път:

1997 - 2000 - Районен съдия в Районен съд - Оряхово

2000 - 2008 – Административен ръководител - Председател на Районен съд - Оряхово

От 05.12.2008 - Съдия в Административен съд - София област

Езици: Английски

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

Съдия в Административен съд - София област III- ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 710

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски”, магистър специалност „Право”

СУ „Св. Климент Охридски”, магистър „Международни отношения“ - „Право на ЕС“

Професионална дейност:

от 04.03.1998 г. до 04.03.1999 г. – съдебен кандидат Окръжен. съд Кюстендил

от 09.03.1999 до 20.03.2001 г. юрисконсулт СЖ „Експресбанк“ Клон Дупница

от 21.03.2001 до 14.02.2007 – съдия в РС Дупница

от 15.02-2007 до 22.04.2015 – съдия Административен съд Кюстендил

от 22.04.2015 до 23.04.2018 – заместник председател на Административен съд Кюстендил

от 24.04.2018 Съдия в Административен съд – София област

ХРИСТО КРАЧУНОВ

Съдия в Административен съд - София област IV - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 736

МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА–ИТОВА

Съдия в Административен съд - София област V - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 714

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”

Професионална дейност:

от 26.02.1991 г. до 19.06.1991 г. – стажант– съдия в Софийски градски съд

от 20.06.1991 г. до 26.08.1992 г. – стажант– юрист в Окръжен съд – Пазарджик

от 01.02.1993 г. до 01.06.1994 г. – младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик

от 01.06.1994 г. до 25.10.1999 г. – съдия в Районен съд – Пазарджик

от 25.10.1999 г. до 01.09.2001 г. – съдия в Окръжен съд – Пазарджик

от 01.09.2001 г. до 16.01.2008 г. – съдия в Софийски градски съд

от 16.01.2008 г. до 18.01.2012 г. – инспектор в Инспектората към ВСС

от 19.01.2012 г. до 03.10.2012 г. – съдия в Софийски градски съд

от 03.10.2012 г до 03.10.2017 г. - член на ВСС Квота на съда

от 03.10.2017 Съдия в Административен съд – София област

ПОЛИНА ВЕЛИЧКОВА

Съдия в Административен съд - София област VI - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 721

МАРИЯНА МИКОВА ЛАЗАРОВА - КАБАКЧИЕВА

Съдия в Административен съд - София област VII - ми състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 726

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право ”

Професионална дейност:

от 02.02.1993г. до 02.08.1993г.– стажант– съдия в Софийски градски съд

от 23.08.1993 г. до 25.07.1994 г. – районен съдия Районен съд Горна Оряховица

от 25.07.1994 г. до 15.10.1998 г. – заместник– председател Районен съд Горна Оряховица

от 15.10.1998 г. до 03.01.2007 г. – председател Районен съд Горна Оряховица

от 03.01.2007 г. до 04.01.2012 г. – Административен ръководител-председател на Административен съд Велико Търново

от 04.01.2012 г. до 30.01.2012 г. – и.ф. Административен ръководител-председател на Административен съд Велико Търново

от 30.01.2012 г до 02.07.2018 г. – съдия в Административен съд Велико Търново

от 02.07.2018 Съдия в Административен съд – София област

КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

Съдия в Административен съд - София област VIII - ми състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 720

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право ”

Професионална дейност:

от 06.1987г. до 07.1988г.– стажант– съдия в Окръжен съд Търговище

от 11.07.1988 г. до 01.05.1990 г. – младши прокурор в Района прокуратура Попово

от 01.05.1990 г. до 01.06.1995 г. – заместник– районен прокурор в Района прокуратура Попово

от 01.06.1995 г. до 21.07.1995 г. – съдия в Районен съд Попово

от 21.07.1995 г. до 04.01.2010 г. – председател на Районен съд Попово

от 14.09.2009 г. до 03.10.2012 г. – съдия в Окръжен съд Варна

от 03.10.2012 г до 03.10.2017 г. – член на ВСС Квота на парламента

от 03.10.2017 Съдия в Административен съд – София област

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА

Съдия в Административен съд - София област IX - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 722

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право ” 1999 г

Професионален път:

от 24.01.2000 до 01.08.2001 съдебен кандидат в Софийски градски съд

от 01.06.2001 до 01.08.2001 – младши експерт отдел Правен АЧИ

от 01.08.2001 до 01.08.2002 - младши експерт юрисконсулт ДКЦК

от 01.08.2002 до 07.04.2003 – старши експерт юрисконсулт КФН

от 07.04.2003 до 03.01.2006 - Главен експерт юрист КФН

от 03.01.2006 до15.04.2008 – съдебен помощник ВАС

от 15.04.2008 до 15.10.2013 – Началник отдел „Съдебни помощници“ ВАС

от 15.10.2013 до 08.12.2015 - съдебен помощник ВАС

от 14.12.2015 г. - Съдия в Административен съд - София област

ГЕОРГИ БОЗУКОВ

Съдия в Административен съд - София област X - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 718

АСЕН ЕМИЛОВ МИНГОВ

Съдия в Административен съд - София област XI-ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 732

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски“, магистър - специалност „Право”

СУ „Св. Климент Охридски“, докторант по административно право и административен процес

Професионална дейност:

от 2012 г. – Съдебен помощник във Върховен административен съд

от 2014 г. – Хоноруван асистент, Катедра по административноправни науки

от 2015 г. – Процесуален представител на Върховен административен съд

2016 г. – 2018 г. – Съучредител и член на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

2018 г. – 2021 г. – Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

от 14.03.2022 г. - Съдия в Административен съд – София област

от 18.03.2022 г. – Член на Звеното за анализи и тълкувателна дейност във Върховен административен съд

МИЛЕНА КИРОВА КОСТОВА-КОЛЕВА

Съдия в Административен съд - София област XII - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 716

Образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право ”

Доктор по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“ - УниБИТ – Институт за научни изследвания и обучение на докторанти.

Защитена дисертация на тема: „Въвеждане на електронно правосъдие в Районен съд“.

Професионална дейност:

от 01.11.1996 г. до 01.11.1997 г.– Съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора

от 05.01.1998 г. до 08.09.1999 г. – Съдия в Районен съд – Стара Загора

от 07.10.1999 г. до 18.11.2014 г. – Съдия в Районен съд – Стара Загора

от 19.11.2014 г. до 19.11.2019 г. – Председател на Районен съд – Стара Загора

от 20.11.2019 г. до 28.02.2021 г. – и. ф. Председател на Районен съд – Стара Загора

от 01.03.2021 г. до 27.11.2022 г. – Председател на Районен съд – Стара Загора

от 28.11.2022 г. - Съдия в Административен съд – София област

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА

Съдия в Административен съд - София област XIII - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 727

Образование:

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, специалност „Право ”

Професионална дейност:

от 13.01.1998 г. до 13.01.1999 г.– Съдебен кандидат в Окръжен съд - Перник

от 25.02.1999 г. до 18.12.2000 г. – Младши съдия в Окръжен съд - Перник

от 18.12.2000 г. до 12.10.2004 г. – Съдия в Районен съд - Перник

от 12.10.2004 г. до 17.07.2014 г. – Заместник председател в Районен съд - Перник

от 17.07.2014 г. до 21.05.2017 г. – Председател на Районен съд - Перник

от 22.05.2017 г. до 23.05.2017 г. – Председател на Административен съд - Перник

от 23.05.2017 г до 03.09.2020 г. – Заместник министър в Министерство на правосъдието

от 03.09.2020 г. до 12.05.2021 г. – Министър на Правосъдието

от 12.05.2021 г. - Съдия в Административен съд – София област

ЕМИЛ ЖЕЛЕВ

Съдия в Административен съд - София област XIV - ти състав

Телефон: тел. 02 / 80 50 738

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация