C C C C A+ A A- X

Представяне

І. Административният съд разглежда следните видове дела

1. Като първа инстанция, съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс - всички дела по искания за:

- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;

- защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

- защита срещу незаконно принудително изпълнение;

- обезщетения за вреди от назаконосъобразни актове,

действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

- обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

- установяване неистинността на административни актове по този кодекс;

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

 

2. Като касационна инстанция - всички дела

- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;

- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу решения на Общинската служба по земеделие, съгласно чл. 14 ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13 ал. 6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

ІІ. Обжалване

1. Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

2. Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция са окончателни.

III. Разпределение на делата.

Съдията докладчик се определя на принципа на случайния подбор съобразно поредността на постъпването на оспорванията в съда чрез електронно разпределяне.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация