C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци – 10 лв.

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лв.

За издаване на:

а) изпълнителен лист, съдебно удостоверение – 5 лв.

б) за заверен препис от решение/определение - първа страница – 2 лв., за всяка следваща – 1 лев 

в) за фотокопие от документи – за всяка страница - 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв.

В КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО

При касационно обжалване се събират следните такси:

а) за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги  - 70 лв.

б) за организации – 370 лв.

Посочените такси не се прилагат в касационното производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДЪРЖАВНИ ТАКСИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО.pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация