C C C C A+ A A- X

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА РЕГУЛАТОРИТЕ: КЗК, СЕМ, КФН

РЕГИСТЪР НА ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В АССО СРЕЩУ РЕШЕНИЯ

НА РЕГУЛАТОРИТЕ: КЗК, СЕМ, КФН

 

ДЕЛО

МАТЕРИЯ

ОСПОРВАЩ

ПРЕДМЕТ НА ОСПОРВАНЕ

СТАТУС

Адм. Дело

1081/2022

 

 

ЗЗК

" Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД

 

Решение №661/29.09.2022 .постановено по преписка  № КЗК-140/2022 на Комисия за защита на конкуренцията

 

Адм. Дело

1072/2022

 

ЗЗК

СБАЛК ВАРНА " ЕАД

 

Разпореждане от  № Изр-288/15.09/2022 на Комисия за защита на конкуренцията

 

Адм. Дело

1064/2022

 

 

ЗЗК

" Джипи Финанс Груп" ЕООД

 

Решение №598/15.09.2022 г., постановено по преписка № КЗК/806/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

 

Адм. Дело

1052/2022

 

ЗЗК

НСКО "КЛУБ 2000" И ДР.

 

Писмо с изх. № ДИП-376/24.06.2022г. по адм. пр/ка №КЗК-932/2021 на КЗК

 

Адм. Дело

989/2022

 

ЗЕС

" ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ " ЕАД

 

Решение № 222/30.06/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

 

Адм. Дело

874/2022

 

ЗЗК

"ФЕЙДОМ КОЛЕКТИВ" ООД

 

Решение № 562/28.07./2022 на Комисия за защита на конкуренцията

 

Адм. Дело

867/2022

 

 

ЗЗК

"ЖАНИРЕЙЛ" ООД

 

Решение № 532/21.07./2022 на Комисия за защита на конкуренцията

Без движение.

Адм. Дело

813/2022

 

 

ЗЗК

К и Г УНИСАТ-ТВ " ООД

 

Решение №507/07.07.2022 г. по преписка № 931/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Без движение.

Адм. Дело

783/2022

 

КФН

Пламен Емилов Филипов

 

Решение № 624-ОЗ/26.07/2022 на Комисия за финансов надзор

Насрочено за 19.10.2022г.

Адм. Дело

782/2022

 

КФН

Пламен Емилов Филипов

 

Решение № 623-ОЗ/26.07/2022 на Комисия за финансов надзор

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм. Дело

781/2022

 

КФН

Пламен Емилов Филипов

Решение № 593-ОЗ/14.07/2022 на Комисия за финансов надзор

Прекратено/

15.08.2022г.

Адм. Дело

761/2022

 

КФН

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ФИЛИПОВ

Комисия за финансов надзор /КФН/ № / на

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм. Дело

758/2022

 

ЗЗК

" ИВЕНТИКС " ООД

Решение № 492/23.06./2022 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 20.10.2022г.

Адм. Дело

735/2022

 ЗЗК

" Стандарт Консултинг " ЕООД

Решение №468/16.06.2022 г,постановено по преписка 1005/ 2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм. Дело

733/2022

 ЗЕС

" БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ " ЕАД

Решение 209/23.06 2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено на 26.07.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

726/2022

ЗЕС

"Агенция за консултации и комуникации " ЕООД

АУПДВ № РД-12-42/14.06/2022 на Съвет за електронни медии

Насрочено за 12.10.2022г.

Адм. Дело

710/2022

ЗЕС

БТК ЕАД

Решение № 208/23.06/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Насрочено за 05.11.2022г.

Адм. Дело

696/2022

ЗЕС

Ирина Димитрова Величкова

непубликувано Решение без номер за прекратяване на процедура за избор на генерален директор на БНТ от № 29.06/2022 на Съвета за електронни медии /СЕМ/

Насрочено за 03.11.2022г.

Адм. Дело

687/2022

ЗЕС

"БТВ МЕДИА ГРУП" ЕАД

АУПДВ № РД-12-06/14.06/2022 на Председателя на СЕМ

Насрочено за 14.10.2022г.

Адм. Дело

678/2022

ЗЕС

" БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 208/23.06/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

С определение № 7674 по адм.д. № 7091/22г. ВАС отменя определение на АССО.

 

Адм. Дело

677/2022

 

 

ЗЗК

Пламен Иванов Генчев

 

Разпореждане № Ротк ЗЗК3/08.06/2022 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

05.08.2022г.

Адм. Дело

661/2022

ЗЕС

"Йеттел България "ЕАД

Мълчалив отказ по заявление с вх. № 08-01-33/07.02/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

05.09.2022г.

Адм. Дело

660/2022

ЗЕС

"Йеттел България "ЕАД

т.3 "Допълнително условие " от приложение №1 към Решение №177/02.06.2022 г.,с което се изменя Разрешение № 00355/29.05/2008 на Комисия за регулиране на съобщенията

Насрочено за 12.10.2022г.

Адм. Дело

653/2022

ЗЗК

Алексиев" ЕООД представлявано от управителя Ангел Алексиев и др.

Решение №390/26.05.2022 г,постановено по преписка № КЗК 592/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 13.10.2022г.

Адм. Дело

639/2022

ЗЗК

Комисия за защита на конкуренцията

относно издаване на разрешение за извършване на проверка на място по чл.50 от ЗЗК № / на

С определение № 7572 по адм. д. № 6817/22 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. Дело

625/2022

КФН

Нинко Лозанов Борисов

Решение 431-ЗБ/02.06/2022 Комисия за финансов надзор

Прекратено/

20.07.2022г.

Адм. Дело

612/2022

ЗЕС

" Българска телекомуникационна компания " ЕАД

Решение на КРС,обективирано в т.1 раздел Б от заседание на № 02.06/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

24.06.2022г.

(присъединено към адм.д. № 607/22г.)

Адм. Дело

611/2022

 ЗЕС

" Българска телекомуникационна компания" ЕАД

Решение на КРС,обективирано в т.1 раздел Б от заседание на 02.06.2022 г.,с което се отказва предоставянето на допълнителен ресурс по заявление № 18-00-60/01.06/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

24.06.2022г.

(присъединено към адм.д. № 608/22г.)

Адм. Дело

610/2022

ЗЕС

" Българска телекомуникационна компания "ЕАД

Решение на КРС по т.1, обективирано в т.1 раздел Б от заседание на 02.06.2022г., с което се отказва предоставянето на допълнителен ресурс по заявление с вх. № 04-04-397Е/04.112016 г. и 18-00-19Е/20.11/2019 на КРС

Прекратено/

23.06.2022г.

Адм. Дело

609/2022

ЗЕС

" Българска Телекомуникационна компания" ЕАД

Решение на КРС,обективирано в т.1,раздел Б от заседание на 02.06.22 г.с което се отказва предоставянето на допълнителен ресурс по заявление с вх. № 04-04-397Е/04.11.2016 г. и 18-00-19Е/20.11/2019 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

05.07.2022г.

(присъединено към адм.д. № 607/22г.)

Адм. Дело

608/2022

ЗЕС

" Българска Телекомуникационна компания" ЕАД

Решение на Комисия за регулиране на съобщенията,обективирано в т.1,раздел Б от заседание на 02.06.2022 г.,с което се отказва предоставянето на доп.ресурс по заявление № 18-00-60/01.06/2022 на КРС

Прекратено/

05.07.2022г.

(присъединено към адм.д. № 607/22г.)

Адм. Дело

607/2022

ЗЕС

"БТК" ЕАД

Решение на Комисия за регулиране на съобщенията в т.1,раздел Б от заседание на № 02.06./2022 на КРС

Прекратено на 07.07.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

577/2022

ЗЗК

Национално сдружение на кабелни оператори /НСКО/ "Клуб 2000" и др.

Решение № 365/26.05.2022г по преписка №КЗК-932/2021 на КЗК

Без движение.

Адм. Дело

564/2022

ЗЕС

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

Мълчалив отказ на КРС по подадени с  № вх.№04-04-397Е/04.11.2016г и вх.№18-00-19Е/20.11./2019 на

Прекратено на 23.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

563/2022

ЗЕС

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

Решение № 159/12.05./2022 на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Решено/

24.06.2022г.

Адм. Дело

543/2022

ЗЗК

АЛЕКС СТЮЪРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАЛКАНС" ООД

Решение № 323/05.05./2022 на КЗК

Насрочено за 25.11.2022г.

Адм. Дело

540/2022

ЗЕС

"РАДИО ЕКСПРЕС" АД

Решение № 157/12.05./2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено/

03.10.2022г.

Адм. Дело

536/2022

ЗЗК

 

"НЕОСАТ" ЕАД

Решение № 343/12/05./2021 на КЗК

Обявено за решаване.

Адм. Дело

520/2022

ЗЗК

"Пауерскрийн България" ЕООД и "Пауерскрийн ЧР"с.р.о.

Решение № 341/05.05./2022 на КЗК

Насрочено за 15.11.2022г.

Адм. Дело

483/2022

ЗЕС

"ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Мълчалив отказ на КРС по заявление на "Йеттел България" ЕАД  № вх.№12-01-3484/03.11./2016 на Комисия за регулиране на съощенията

Спряно!

Адм. Дело

448/2022

ЗЕС

Агенция "Витоша" ЕООД

Решение № 120/14.04/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено/

13.07.2022г.

Адм. Дело

407/2022

КФН

" Дженерали застраховане " АД

Решение № 230-ОЗ/30.03/2022 на Комисия за финансов надзор

Решено на 24.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

376/2022

 

ЗЕС

"Радио Експрес" АД

Писмо отказ с изх. № 18-00-155-3/2/25.03/2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

02.06.2022г.

Адм. Дело

373/2022

ЗЗК

" БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ " ЕАД

Определение № 248/31.03./2022 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 6718 по адм.д. № 6259 по 6259/22 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. Дело

365/2022

ЗЕС

" ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ " ЕАД

Решение № 90/17.03./2022 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено/

17.05.2022г.

Адм. Дело

298/2022

 ЗЗК

Теодор Тошков Козарев и Александър Розалинов Райков лично и като управители на "МИНТГЛОБАЛ" ООД

Решение №134/24.02.2022 г,постановено по преписка № КЗК-873/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 16.05.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

286/2022

ЗЗК

" Индустриал пак " ЕООД и Валентин Станимиров Цанов

Решение №83/17.02.2022 г.,постановено по преписка № КЗК/888/2020 на Комисия за защита на конкуренциято

Насрочено за 24.11.2022г.

Адм. Дело

283/2022

ЗЗК

"Сведо груп "ООД

Решение №50/21.01.2021,постановено по преписка № КЗК/350/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм. Дело

281/2022

ЗЗК

"СБАЛК Варна" ЕАД

Разпореждане с изх. № ИЗР-288/15.03/2022 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 5083 по адм.д. № 4031/22г. ВАС отменя определение на АССО.

 

Адм. Дело

267/2022

ЗЕС

КЛАРА ДИМИТРОВА МАТЕЕВА

Решение № РД-05-15/01.03./2022 на СЕМ

Прекратено/

13.04.2022г.

Адм. Дело

266/2022

ЗЕС

АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ МИЛЕВ

Решение № РД-05-15/01.03/2022 на СЕМ

Прекратено/

30.03.2022г.

Адм. Дело

265/2022

ЗЗК

" ДЕЛТА ОИЛ " ООД

Решение №42/20.01.2022 г,постановено по преписка № КЗК/535/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 25.10.2022г.

Адм. Дело

239/2022

ЗЗК

" Ванхестбул Юръп Продакшън "ООД

Решение №132/24.02.2022 г,постановено по преписка № КЗК-622/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 03.10.2022г.

Адм. Дело

218/2022

КФН

"Емирейтс пропъртис "АДСИЦ

Решение № 128-ДСИЦ/15.02/2022 на Комисия за финансов надзор

Насрочено за 09.11.2022г.

Адм. Дело

200/2022

ЗЗК

" ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Решение № 403/15.04/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм. Дело

191/2022

ЗЗК

" Национална електрическа компания" /НЕК/ ЕАД представлявано от изп.директор Антон Станков

Решение № 833/18.07.2019 г.,постановено по преписка № КЗК-121/2015 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 24.10.2022г.

Адм. Дело

175/2022

ЗЗК

" ОПА СОЛЮШЪНС " ЕООД

 

Решение №43/20.01.2022 г.,постановено по преписка № КЗК 621/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/

07.03.2022г. (присъединено към адм.д. № 174/22г.)

Адм. Дело

174/2022

ЗЗК

"Криейтив Център" ООД

 

Решение №43/20.01.2022 г,постановено по преписка № КЗК/621//2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 30.05.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

130/2022

КФН

" ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА "

Решение № 408-ОЗ/10.03./2017 на  КФН

Насрочено за 15.11.2022г.

Адм. Дело

114/2022

КФН

" КОСАРА НМ " ООД

Акт за установяване на публично задължение № 5-ЗБ/04.01./2022 на Председателя на Комисията за финансов надзор

Решено на 22.03.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

93/2022

ЗЗК

" ММ Инвестмънт " ЕООД;

 

Решение № 1184/09.12.2021г., постановено по преписка КЗК/604/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

 

 

Насрочено за 15.11.2022г.

Адм. Дело

60/2022

ЗЗК

" Фаст Пей ХД " АД

Разпореждане №Ротк ЗЗК-5/20.12.2021 г,постановено по искане  с вх. № ВХР-2118/22.11/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 3680 по адм.д. № 19418/22 г. ВАС обезсилва определение на АССО и прекратява производството по делото.

 

Адм. Дело

44/2022

ЗЕС

" РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ" ООД

 

Отказ за извършване на адм.услуга,обективиран в писмо с изх № 18-00-128-1/15.12/2021 на Комисията по регулиране на съобщенията

Прекратено/

 22.03.2022г.

Адм. Дело

43/2022

ЗЕС

" БТВ МЕДИА ГРУП" ЕАД

АУПДВ № 17/22.12/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено на

15.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

34/2022

ЗЗК

" Новоферм Балкан ЕАД " и " Новоферм " ГМБХ

Решение №1210/16.12.2021 г.,постановено по преписка № 603/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/16.03.2022г.

Адм. Дело

23/2022

ЗЗК

" Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски" ЕАД

Решение №1204/09.12.2021 г,постановено по преписка № 228/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на

27.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. Дело

22/2022

ЗЗК

МБАЛ " Д-р Братан Шукеров " АД

Решение   № 1205/09.12/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 6435 по адм.д. № 4683/22г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. Дело

18/2022

ЗЗК

" Милки Груп Био " ЕАД

Решение №1211/16.12.2021 г.постановено по преписка № КЗК-605/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 10.10.2022г.

Адм. Дело

1286/2021

ЗЗК

"ЛЕГО СИСТЕМ А/С" и "ОМИ - 2004" ЕООД

 

Решение №1091/18.11.2021 г. по преписка № КЗК-277/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм. Дело

1285/2021

ЗЗК

" МЕДИЯ ГРУП 24 " ЕООД представлявано от управителя Кирил Налджиев

 

Решение №828/15.10.2020 г.,постановено по преписка № 212/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 24.10.2022г.

Адм. Дело

1275/2021

ЗЕС

Севим Салихова Шехова

Акт с изх. № 14-00-923-11/14.10/2021 на Председателя на Комисията по регулиране на съобщенията

Прекратено 08.02.2022г.

Адм. Дело

1260/2021

ЗЗК

" Бен Хън Агро" ООД

Решение  №1092/18.11.2021 г,постановено по преписка № КЗК-443/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм. дело

1219/2021

ЗЗК

" Дафна ДК" ООД

Решение №994/21.10.2021 г.,постановено по преписка № КЗК 444/2021 на Комисия  за защита на конкуренцията

Решено на 10.05.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1197/2021

ЗЕС

Ти.ком "АД представлявано от изп.директор Веселин Николов

т.4 от Решение № 22/21.01/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Прекратено 19.01.2022г.

Адм. дело

1180/2021

КФН

Валентин Лазаров Петров

Решение № 338-ПОД/27.05/2021 на Комисия за финансов надзор /КФН/

Прекратено/12.01.2022г.

Адм. дело

1171/2021

КФН

Христо Петьов Колев

Решение № 789-ДПФ/26.10/2021 на Комисия за финансов надзор /КФН/

Прекратено/05.01.2022г.

Адм. дело

1170/2021

КФН

Христо Петьов Колев

Решение № 788-ППФ/26.10/2021 на Комисия за финансов надзор /КФН/

Прекратено/26.01.2022г.

Адм. дело

1169/2021

КФН

Христо Петьов Колев

Решение  № 787-УПФ/26.10/2021 на Комисия за финансов надзор

Прекратено/21.01.2022г.

Адм. дело

1149/2021

ЗЗК

Пламен Иванов Генчев

Отказ за образуване на производство,обективиран в писмо изх. № ИЗР-1210/20.10/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/05.01.2022г.

Адм. дело

1134/2021

ЗЗК

" Глобал Уайнс България" ЕООД

Решение №969/12.09.2019 г.,потановено по преписка № КЗК-424/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/14.12.2021г.

Адм. дело

1132/2021

ЗЗК

" ХИПОЛЕНД "АД

Решение №923/12.11.2020 г.,постановено по преписка № КЗК/ 371/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на

14.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1120/2021

ЗЕС

" Виктория Приват " ЕООД

Решение     № РД-05-35/15.04/2020 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

Прекратено/04.11.2021г.

Адм. дело

1119/2021

ЗЕС

" Виктория Приват " ЕООД

Решение № 286/05.08/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено на 08.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1099/2021

ЗЕС

Виктория приват " ЕООД

Решение    № РД-05-35/15.04/2020 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

Прекратено/23.11.2021г.

Адм. дело

1098/2021

ЗЕС

" Виктория Приват" ЕООД

Решение № РД-05-112/30.10/2019 на  Съвет за електронни медии /СЕМ/

Прекратено/17.11.2021г.

Адм. дело

1091/2021

ЗЗК

" ВАСЕА "ЕООД

Решение №842/16.09.2021 г.по преписка № КЗК/372/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на

02.02.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1079/2021

ЗЗК

"АКОРД ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 799/05.08.2021 г. по преписка КЗК -149/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/31.12.2021г.

Адм. дело

1078/2021

ЗЗК

"ОРЕНДА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение № 884/30.09.2021 г. по преписка КЗК - 73/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на

21.02.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1053/2021

ЗЕС

" Виктория Приват" ЕООД

Решение № РД-05-112/30.10/2019 на СЕМ

С определение № 7155 по адм.д. № 3354/22 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. дело

1050/2021

ЗЗК

"Соитрон" ЕООД

Решение № 841/16.09.21г.постановено  № по преписка КЗК-75//2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

25.07.2022г.

Адм. дело

1016/2021

ЗЗК

" Архкон проект" ЕООД и др.

Решение №762/22.07.2021 г.,постановено по преписка № КЗК-114/2016 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм. дело

1008/2021

КФН

" Алтерон" АДСИЦ

Решение № 485-ДСИЦ/09.07/2021 на Заместващия на зам.председателя на КФН,ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Решено на 31.01.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

997/2021

ЗЗК

" Майорал България" ЕООД и "Майорал Мода Инфантил " ЕАД 

Решение №791/29.07.2021 г.,постановено по преписка № КЗК/212/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 29.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм.  дело

987/2021

ЗЗК

"СЕВАН С.В" ЕООД

Решение № 813/12.08.21 преписка КЗК 175/2021 г. / на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 7173 по адм.д № 5660/22 г. ВАС отменя определение на АССО.

 

Адм. дело

979/2021

ЗЕС

"ВИКТОРИЯ ПРИВАТ" ЕООД

Решение № 285/05.08./2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

30.12.2021г.

Адм. дело

939/2021

ЗЗК

" Ти Ви Ти Пак" ЕООД

Решение №767/29.07.2021 г .постановено по преписка № КЗК/ 626/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Обявено за решаване.

Адм.  дело

938/2021

ЗЗК

" Агила 2004 " ЕООД и др.

т.1 и 4 от Решение №740/22.07.2021 г.,постановено по преписка № КЗК-590/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 5166 по адм.д. № 1324/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм.  дело

937/2021

ЗЕС

"България Кабел ТВ " ЕООД

Решение № РД-05-31/28.04/2021 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

Прекратено/

27.10.2021г.

Адм. дело

903/2021

КФН

" Алтерон" АДСИЦ

Решение № 420-ДСИЦ/18.06/2021 на Зам.-председателя на КФН,ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 7146 по адм.д. № 940/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

887/2021

КЗК

"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

Решение №741 от 22.07.2021 г. по Преписка на КЗК   № 184/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

24.06.2022г.

Адм. дело

832/2021

КФН

Иван Цветанов Иванов и др.

Решение № 561/05.08/2021 на председателя на Комисията за финансов надзор

Прекратено/24.09.2021г.

Адм. дело

828/2021

КФН

Николай Ганчев Михайлов

Решение № 782-ПД/28.10/2020 на Зам.-председателя на КФН,ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 4848 по адм.д. № 10/22г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

751/2021

КРС

"Булсатком" ЕООД

Решение № 238/08.07./2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Решено/18.10.2021г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

742/2021

КЗК

"ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ" ООД

Решение № 735/15.07.2021г. по преписка № КЗК/979//2019 на на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6244 по адм.д. № 8452/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

713/2021

ЗЗК

" Милано Груп Къмпани "ЕООД представлявано от управителя Генади Дериволков 

Решение №696/08.07.2021 г,постановено по преписка № КЗК/821/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6401 по адм.д. № 2127/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

711/2021

ЗЕС

Щелиян Георгиев Димитров управител на " Пулсар" ЕООД

Отказ за произнасяне по жалба с вх. № 14-00-485/27.04/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията  /КРС/

Прекратено/30.09.2021г.

Адм. дело

691/2021

ЗЗК

" Теленор България "ЕАД

Решение №690/01.07.2021 г. постановено по преписка № КЗК/210/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 28.03.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

620/2021

ЗЗК

Пауерскрийн-България" ЕООД и "Пауерскрийн ЧР " с.р.о

Решение №582/10.06.2021 г,постановено по преписка № КЗК/75/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 12.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

602/2021

ЗЗК

" ЛОГЕЛ" ООД

Решение №539/27.05.2021 г,постановено по преписка № КЗК/761/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2437 по адм.д. № 11819/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

599/2021

ЗЗК

" ПОДЕМКРАН " АД

Решение №827/15.10.2020 г.,постановено по преписка № КЗК/211/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6613 по адм.д. № 12251/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

580/2021

ЗЗК

"ЕС ДИ АЙ ГРУП" ООД и "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД

Решение №504/20.05.2021 г. по преписка  № КЗК-543/2020 на Kомисия за защита на конкуренцията

Решено на 17.03.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

575/2021

ЗЗК

" БОНЕККС" ЕООД

Решение №505/20.05.2021 г,постановено по преписка № КЗК-642/2020 на Kомисия за защита на конкуренцията

С решение № 3118 по адм.д. № 117/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

570/2021

ЗЗК

" Мундус Сървисиз" АД

Решение №1359/19.12.2019 г,постановено по преписка № КЗК 368/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 06.12.2022г.

Адм. дело

549/2021

ЗЗК

 " Водоканалстрой " ООД 

Решение №441 /29.04.21 г,постановено по преписка № КЗК-591/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7438 по адм.д. №1984/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

536/2021

ЗЗК

 " Дафлорн МЛМ " ЕООД и " ПроЛакт" ЕООД 

Решение №410/22.04.21 г,постановено по преписка № КЗК-542/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 5080 по адм.д. № 11689/21г. ВАС оставя  в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

474/2021

ЗЗК

Фондация " Музей на илюзиите " 

Решение №376/15.04.2021,постановено по преписка № КЗК/592/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/23.11.2021г.

Адм. дело

461/2021

ЗЗК

" Олинеза Премиум " ЕООД представлявано от управителя Светла Иванова Георгиева 

Решение №411/22.04.2021 г.,постановено по преписка № КЗК/91/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

19.04.2022г.

Адм. дело

459/2021

ЗЗК

Дженетик Моторспорт "ООД  и " Турбо Експерт Бургас" ООД 

Решение №348/08.04.2021 г,постановено по преписка № КЗК-477/2020 на Комисия за защита конкуренцията

С решение № 570 по адм.д. № 511/22 г. ВАС отменя в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

433/2021

ЗЗК

" Теленор България" ЕАД

Решение №403/15.04.2021 г,постановено по преписка № КЗК/211/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2029 по адм.д. № 11031/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 200/22г.)

 

Адм. дело

432/2021

ЗЗК

" Теленор България" ЕАД

Решение №402/15.04.2021 г. постановено по преписка  № КЗК/210/2021 на Комисия за защита на конкуренцията

 С решение № 6372 по адм.д. №  866/22г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

428/2021

ЗЗК

" БЛИМУС" ЕООД Савина Иванова Константинова и Александър Георгиев Витанов

Решение №1331/12.12.2019 по преписка № КЗК-744/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 18.10.2022г.

Адм. дело

421/2021

ЗЗК

"Ивентас" ЕООД представлявано от управителя Ива Маринова

Решение №370/08.04.2021 г.,постановено по преписка № КЗК -360/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 4709 по адм.д. № 1232/22г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

394/2021

ЗЗК

"ЛОРИВ" ЕООД представлявано от управителя Лора Топалова

Решение №313/01.04.2021 г.,постановено по преписка № КЗК-541/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1153 по адм.д. № 9786/21г.., ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

383/2021

ЗЗК

"СМАРТ – СМ" ООД

Решение №369/08.04.2021 г.постановено по преписка № КЗК-359//2018 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 13.10.2022г.

Адм. дело

340/2021

 

ЗКФН

Съвет на директорите в самостоятелно качество и в качеството на орган на управление и представляващ " Застрахователна компания Надежда"

Решение № 146-ОЗ/23.03/2021 на Зам.-председателя на Комисия за финансов надзор

С решение № 5039 по адм.д. № 250/22г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

291/2021

 

ЗЗК

" РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ " ООД

 

Решение № РД-05-9/24.02/2021 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

С решение № 5348 по адм.д. № 10223/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

280/2021

 

ЗЗК

" Джунти Психометрикс България "ЕООД

 

Решение №193/25.02.2021,постановено по преписка № КЗК-479/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

03.08.2022г.

Адм. дело

279/2021

 

ЗЗК

" Алегро ТД 7 " ООД

 

Решение №141/11.02.2021 г.,постановено по преписка № КЗК/326/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 3141 по адм.д. № 10728/21 г. ВАС оставя в сила  една част, а в друга отменя решение.

 

Адм. дело

254/2021

 

ЗЗК

" Етап-Адресс "АД

 

Решение №168/18.02.2021 г,потановено по преписка № КЗК-677/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/19.04.2021 г.

Адм. дело

223/2021

 

КРС

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"ЕАД

Решение № 94/10.03/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/22.03.2021 г.

Адм. дело

222/2021

 

ЗЗК

" Медицински център АФРОДИТА"ООД

Решение № 115/04.02.2021г. на КЗК

Решено/

27.07.2022г.

Адм. дело

211/2021

 

ЗЗК

 

" Болкан Турбокс" ООД представлявано от Християн Бояджиев

 

Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 60/03.02/2021 на Председателя на Комисия за защита на потребителите

Решено/

8.03.2021 г.

Адм. дело

160/2021

 

ЗЗК

" Електромоторен завод Елпром Троян "АД

Решение № 1344/06.12.2018 г,постановено по преписка № КЗК-635/1068/2017 /612/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 3389 по адм.д. № 666/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

151/2021

 

КРС

" Мобилни алтернативни комуникации "АД

Решение № 35/28.01/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

 

Решено на 11.04.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

150/2021

 

КРС

" МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ " АД

Решение № 36/28.01/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Спряно!

Адм. дело

138/2021

 

КРС

" Ти.ком" АД

Решение № 22/21.01/2021 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/06.01.2022г.

Адм. дело

114/2021

 

ЗЗК

"Севдо груп " ООД

Решение №50/21.01.2021 г.,постановено по преписка № КЗК/3502020/ на Комисия за защита на конкуренцията

 

С решение № 2883 по адм.д. № 283/22г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 283/22 г.)

 

Адм. дело

58/2021

 

КЗК

Савина Иванова Константинова Александър Георгиев Витанов и "БЛИМУС" ЕООД

Решение №1020/17.12.2020 г.,постановено по преписка № КЗК-511/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

 

Решено на 11.10.2021г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

57/2021

 

КРС

"БТВ МЕДИА ГРУП" ЕАД

 

АУПДВ № 6/17.12./2020 на Комисия за регулиране на съобщенията

С решение № 4237 по адм.д. № 8140/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

47/2021

 

ЗКФН

"Алфа България" АД

 

Решение № 933-Е от 22.12./2020 на Председателя на КФН

Решено/8.04.2021 г.

Адм. дело

40/2021

 

ЗКФН

" Глобъл Стратеджи " "ЕАД

Решение № 914-ИП/15.12/2020 на Комисия за финансов надзор

Решено на 17.03.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1304/2020

 

ЗЗК

"ХИПОЛЕНД" АД

 

Решение № 923/12.11.2020г. на КЗК, постановено по преписка № КЗК/371/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 10951 по адм.д. № 6609/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 1132/21г.)

 

Адм. дело

1303/2020

 

ЗЗК

 

"ОЛИНЕЗА ПРЕМИУМ" ООД и "КОНСУЛ" ООД

 

Решение № 950/19.11.2020 г.постановено по преписка   № 480/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 13221 по адм.д. № 5083/21 г. ВАС отменя решение в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1270/2020

 

ЗЗК

"Венци Габрово" ЕООД и "Венци Велико Търново" ЕООД

 

Решение №899/05.11.2020 г.,постановено по преписка № КЗК-956/180/412//2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/25.06.2021г.

Адм. дело

1259/2020

 

ЗЕС

 

"БТВ Медиа груп" ЕАД

 

АУПДВ № РД-12-8/06.11/2020 на Председателя на СЕМ

С решение № 633 по адм.д. № 5524/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1255/2020

 

ЗЗК

"Ес-Трейд Интернешънъл" ЕООД

 

Решение №852/22.10.2020 г.,постановено по преписка № КЗК/178/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 12743 по адм.д. № 7235/ 21 г. ВАС оставя в сила решение и определение на АССО.

 

Адм. дело

1254/2020

 

ЗЗК

 

"Албемар" ЕООД

 

Решение №853/22.10.2020 г,постановено по преписка № КЗК/179/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 02.08.2021г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1242/2020

 

ЗЗК

"Севан С. В." ЕООД

Решение № 874/29.10./2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 11414 по адм.д. № 10700/21 г. ВАС оставя в сила разпореждане на АССО.

 

Адм. дело

1241/2020

 

ЗЗК

Национално сдружение на кабелни оператори /НСКО/ "Клуб 2000" и др

Решение №796/08.10.2020 г.,постановено по преписка № КЗК-167/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/05.05.2021.

Адм. дело

1225/2020

 

ЗКФН

Николай Ганчев Михайлов

Решение № 782-ПД/28.10/2020 на зам.-председателя на КФН,ръководещ управление"Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 9273 по адм.д. № 5038/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д.№ 828/21г.)

.

Адм. дело

1224/2020

 

ЗКФН

Десислава Иванова Любенова

Решение № 784-ПД/28.10/2020 на зам.-председателя на КФН,ръководещ управление" Надзор за инвестиционната дейност"

С  решение №819 по адм.д. №7707/21г. ВАС отменя решение на АССО.

Адм. дело

1223/2020

 

ЗКФН

Боян Стоянов Делчев

Решение № 783-ПД/28.10/2020 на Зам. -председателя на КФН,ръководещ управление" Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 3180 по адм.д. № 7075/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1202/2020

 

ЗКФН

"Одесос 33" ЕАД - представлявано от Гинка Янева – изп. директор и Тинка Вангелова - прокурист

Решение № 776–ИП/27.10./2020 на Комисия за финансов надзор /КФН/

Решено на 27.06.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1201/2020

 

ЗЗК

"Медия Груп 24" ЕООД

Решение №828/15.10.2020 г.по преписка № 212/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 13006 по адм.д. № 8000/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 1285/21г.)

 

Адм. дело

1200/2020

 

ЗЗК

"Център за изучаване на френски език -Франкофони" ЕООД

Решение №875/29.10.2020 г.по преписка № КЗК/349/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1655 по адм.д № 10764/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1193/2020

 

ЗЗК

"Авто Юнион" АД

Решение №847/15.10.2020 г.,постановено по преписка № КЗК-512/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/26.02.2021г.

Адм. дело

1179/2020

 

ЗЗК

" Дикс Кабел " ЕАД

Решение № 797/08.10.2020г. по преписка на № КЗК/213/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено на 16.03.2022г.

(Изпратено по жалба на ВАС)

Адм. дело

1178/2020

 

ЗЗК

„Подемкран“ АД

Решение на КЗК №  827/15.10.2020г. по преписка  № КЗК/211/2020 на Комисия за защита конкуренцията

С решение № 7505 по адм.д. № 4311/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 599/21г.)

Адм. дело

1166/2020

 

ЗОС

"ЕТ -ХАРИ-НД-Храбър Дойчев"

Заповед № 1353 № 23.10.2020г./ на Кмета на Община Ихтиман

С решение №1147 по адм.д. № 10727/21 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

1141/2020

 

ЗЕС

Светослав Константинов Костов

Решение № РД-05-107/17.10/2019 на Съвет за еетронни медии /СЕМ/

С решение № 9345 по адм.д. № 4703/2021 ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1126/2020

 

ЗЗК

"Майорал България" ООД и "Майорал Мода Инфантил" ЕАД

Определение № 784/01.10/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Прекратено/ 23.11.2020г.

Адм. дело

1106/2020

 

ЗКФН

"Еврохолд България" АД

Решение № 733- ПД/29.09/2020 на Заместник-председателя на КФН, ръководещ "Надзор на инвестициoнната дейност"

С решение № 12150 по адм.д. № 7114/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1100/2020

 

ЗЗК

“ДЕСТ ГРУП“ ЕООД представлявано от управителя Станислав Деспотов

Решение №748/01.10.2020 г.постановено по преписка № КЗК /153/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/17.12.2020г.

Адм. дело

1074/2020

 

ЗКФН

"Еврохолд България"АД

Решение № 723-ПД/24.09/1950 на Зам. председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 7362 по адм.д. № 4217/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1073/2020

 

ЗКФН

"Еврохолд България"АД

Решение № 724-ПД/24.09/2020 на Зам. председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

 

С решение № 7616 по адм.д. № 3960/21 г. оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1050/2020

 

ЗЗК

"Кауфланд България ЕООД енд КО" КД

Решение №689/17.09.2020 г., постановено по преписка № КЗК-1032/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/

19.04.2022г.

Адм. дело

1049/2020

 

ЗЗК

"Нетуоркс -България" ЕООД " и „ТВН Дистрибуция България" ЕООД

т.1 и т.2 от Решение №690/17.09.2020 г. по преписка № КЗК 70/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

Насрочено за 15.11.2022г.

Адм. дело

1044/2020

 

ЗКФН

"ЛЕНО МАРКЕТС" ЕАД- предишно наименование Ленно Глобъл Адвайзъри "ЕАД

Решение № 567-ИП/03.08.2020 г. на зам. председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление "Надзoр на инвестиционната дейност", потвърд № 708 -ИП/15.09/2020 на Комисия за финансов надзор

С решение № 8990 по адм.д. № 5443/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1043/2020

 

ЗЗК

"Глобъл Комюникейшън Нет" АД представлявано от Димитър Ангелов

Решение №345/21.03.2019 г. по преписка № 855/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 638 по адм.д. № 2109/21 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

1035/2020

 

ЗЕС

ЕТ „ДИП-Трейдинг-Павел Костадинов"

Решение № 328/17.09/2020 на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Решено/22.04.2021г.

Адм. дело

1024/2020

 

ЗЗК

"Севан С.В.“ представлявано от Севак Хуршудян

Решение №655/06.08.2020 г.,постановено по преписка № КЗК/154/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2517 по адм.д. №  10995/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

970/2020

 

ЗЕС

" Булсатком" ЕАД

Акт за тълкуване на решение обективиран в писмо с изх. № 10-00-1535/21.08/2020 на Комисия за регулиране на съобщенията

С решение № 7547 по адм.д. № 4696/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

968/2020

 

ЗКФН

" ЛЕНО МАРКЕТС" ЕАД/ предишно наименование " Ленно Глобъл Адвайзъри" ЕАД

Решение №482-ИП/26.06.2020 г.на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" потвърдено с Решение № 600-ИП/13.08/2020 на Комисия за финансов надзор

С решение № 316 по адм.д. № 10165/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

961/2020

 

ЗКФН

"ЗК ЛЕВ ИНС" АД

Решение № 126-ОЗ/06.02/2020 на Заместник-председателя на КФН,ръководещ управление " Застрахователен надзор"

С решение № 7567 по адм.д. № 500/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

949/2020

 

ЗКФН

"Ленно Глобъл Адвайзъри"ЕАД

Решение № 530-ИП/17.07/2020 на Заместник-председател на Комисията за финансов надзор,ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 83 по адм.д № 7744/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

874/2020

 

ЗЗК

" Цен -2010" ЕООД

Решение №566/16.07.2020 г,постановено по преписка № КЗК/982/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 5616 по адм.д. № 2559/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

870/2020

 

ЗКФН

"СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ

Решение № 403-ДСИЦ/11.06/2020 на заместник-председателя на КФН,ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 8958 по адм. д. № 916/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

819/2020

 

ЗЕС

"Българска телекомуникационна компания " ЕАД

Решение от № 262/16.07/2020 на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено / 21.09.2020г.

Адм. дело

816/2020

 

ЗЗК

"КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР" ООД

Решение №552/09.07.2020 г.,постановено по преписка № КЗК/645/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7136 по адм.д. № 1986/21 г. ВАС оставя в сила решение в една част, а в друга отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

801/2020

 

ЗКФН

" КАПМАН" АД

Решение № 508-ИП/09.07/2020 на Комисия за финансов надзор

С решение № 8730  по адм.д. № 3449/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

788/2020

 

ЗЗК

" ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ " ЕАД и др.

Решение №466/11.06.2020 г,,постановено по преписка № КЗК 1033/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 3855 по адм.д. № 1354/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

751/2020

 

ЗКФН

" АЛФА БЪЛГАРИЯ " АД

Решение № 473-Е/25.06/2020 на Председателя на Комисия за финансов надзор

С определение № 12016 по адм.д. № 9558/20 г. ВАС отменя определение на АССО.

 

Адм. дело

724/2020

 

ЗКФН

" ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Решение № 431-ПД/18.06/2020 на заместник- председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност“

С решение № 6498 по адм.д. № 13414/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

722/2020

 

ЗКФН

"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ "АД

Решение № 430-ПД/18.06/2020 на зам.-председателя на КФН,ръкоодещ управление " Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 1536 по адм.д. № 13070/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

687/2020

 

ЗЗК

"ФМА" АД

Решение №489/18.06.2020 г. по преписка № КЗК-210/2020 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6549 по адм.д. № 1563/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

684/2020

 

ЗРТ

"БТВ МЕДИА ГРУП" ЕАД

Решение № РД-05-52/02.06./2020 на СЕМ

С решение № 3622 по адм.д. № 406/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

656/2020

 

ЗКФН

"ВАХА ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 404-ИП/11.06./2020 на Комисия за финансов надзор

С решение  № 8661  по адм.д. № 3263/21 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

586/2020

 

ЗЗК

" Пролениум Интернешънъл Корпорейшън " и Естее Фарма България 2018 "ЕООД

Решение №372/21.05.2020 г.,постановено по преписка № 931/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение  № 7967 по адм.д. № 1513/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

584/2020

 

ЗКФН

Таня Методиева Пенкова

Решение № 349-ИП/21.05/2020 на Комисия за финансов надзор

С решение № 8923 по адм. д. № 1956/2021 г.  ВАС обезсилва решение на АССО.  

 

Адм. дело

583/2020

 

ЗКФН

"ВАХА ТРЕЙД " ЕООД

Решение № 363-ИП/28.05/2020 на Комисия за финансов надзор

С определение № 12998 по адм.д. № 8250/20 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

 

Адм. дело

512/2020

 

ЗЗК

"ДЖОРТАНИ" ЕООД

Решение № 310/30.04.2020 г.по преписка  № КЗК/863/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 5255 по адм.д. № 1330/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

511/2020

 

ЗЕС

Сдружение "Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори" представлявано от председателя на УС Петър Ризов

Методиката за извършване на пазарно проучване на пазарите на платена телевизия по чл.38, ал.3 от ЗЕС № / на Комисия за регулиране на съобщенията

Прекратено/

11.08.2020г.

Адм. дело

493/2020

 

ЗЕС

" АГЕНЦИЯ ВИТОША" ЕООД

Решение № РД-05-35/15.04/2020 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

С решение № 5562 по адм.д. № 13249/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

457/2020

 

ЗКФН

"СИТИ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Отказ обективиран в писмо изх.  № РГ-05-1399-3/16.04./2020 на Председател на КФН

С решение № 6752 по адм.д. № 1156/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

443/2020

 

ЗКФН

ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД предст. от И.Д. Венцислава Алтънова

Решение № 224-ТП/02.04./2020 на КФН

С решение № 9044 по адм.д. № 4751/21г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

400/2020

 

ЗКФН

"Сим-Тур" ООД-представлявано от управителя Нели Иванова Цветкова

АУПВ № 214-ЗА/16.03/2020 на Председателя на КФН

С решение № 5129 по адм.д. № 1191/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

355/2020

 

ЗЕС

Валерий Илиев Тодоров Жени Петкова Гаджалова и Митко Антонов

Решение № РД-05-4/22.01/2020 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

С определение № 8483 по адм.д. № 13245/20 г. ВАС оставя без разглеждане частна жалба и прекратява производството по делото.

 

Адм. дело

287/2020

 

ЗЗК

"САСУНЦИ ДАВИД 11" ЕООД

Решение №84/30.01.2020 г.,постановено по преписка № 742/2019 на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/

С разпореждане № 4419 по адм.д. № 3707/21 г. ВАС оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото.

 

Адм. дело

286/2020

 

ЗЗК

АУТО ЕКСПРЕС БГ

Решение № 82/30.01./2020 на Комисия за защита на конкуренцията / КЗК/

С решение № 3699 по адм.д. № 11707/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

285/2020

 

ЗКФН

 АБА МАРКЕТИНГ

Мълчалив отказ № / на Председатателя на КФН

Прекратено/

26.05.2020

Адм. дело

231/2020

 

ЗЗК

адв.Виктория Терзиева лично и в качеството и на съдружник в Адв.съдружие "Терзиева и Иванчева" чрез адв.Кирил Арнаудов и адв.Анелия Иванова и адв.дружество "Терзиева и Иванчева" чрез адв.Добромира Ганева и адв.Александра Златева

Решение №57/23.01.2020,постановено по преписка № КЗК 505/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1343 по адм.д № 2562/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

139/2020

 

ЗЕС

" Медиа продакшънс "ЕООД представлявано от Венцислав Бонев

Решение от 26.03.2019 г.,постановено по искане с №ЛРР-10-20-00-10/21.03.2019 Г.съобщено с писмо изх.  № ЛРР-10-20-00-10/28.03/2019 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

Решено/

06.08.2020г.

 

Адм. дело

132/2020

 

ЗЗК

"Велев Стил" ЕООД представлявано от управителя Красимир Велев

Решение1360/09.12.2019 г.по преписка № КЗК-504/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2861 по адм.д. № 6966/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

88/2020

 

ЗЕС

Сдружение "Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори" представлявано от председателя на УС Петър Ризов

Решение № 475/19.12/2019 на Комисия за регулиране на съобщенията

    Прекратено/

    12.08.2020г.

Адм. дело

76/2020

 

ЗЗК

"РСБ ТРАНС" ЕООД

Решение №1361/19.12.2019 г,постановено по преписка № КЗК/883/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2282 по адм.д. № 10452/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

75/2020

 

ЗЗК

"МУНДУС СЪРВИСИЗ" АД

Решение №1359/19.12.2019 г.,постановено по преписка № КЗК 368/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7254 по адм.д. № 5001/21 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 570/21г.)

 

Адм. дело

72/2020

 

ЗКФН

„СТАРКОМ ХОЛДИНГ " АД

Решение № 1333-Е/ 27.12/2019 на зам.-председателя на КФН,ръководещ управление " Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 15988 по адм.д. № 9167/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

71/2020

 

ЗКФН

" ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД

Решение № 1332-ПД/27.12/2019 на зам.-председателя на КФН,ръководещ управление " Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 16013 по адм.д. № 10108/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

68/2020

 

ЗКФН

"ПРОПАУЪР 2018 "ЕООД

Акт за установяване на публично вземане /АУПВ/ № 4-ЗА/02.01/2020 на Комисия за финансов надзор /КФН/

Решено/23.07.2020г.

 

Адм. дело

61/2020

 

ЗЕС

"БТВ МЕДИА ГРУП" ЕАД

Акт за установяване на публично държавно вземане № 18/19.12/2019 на Комисия за регулиране на съобщенията

С решение № 7851 по адм.д. № 1710/21г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

47/2020

 

ЗКФН

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН "

Решение № 1309-ОЗ/17.12/2019 на Комисия за финансов контрол

С решение № 2111 по адм.д. № 9502/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

31/2020

 

ЗЗК

"БЛИМУС " ЕООД Савина Иванова Константинова и Александър Георгиев Витанов

Решение №1331/12.12.2019 г,постановено по преписка № КЗК -744/2019 на Комисия  за защита на конкуренцията

С решение № 5674 по адм.д. № 12854/20 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав.

(Преобразувано в адм.д. № 428/21г.)

 

Адм. дело

30/2020

 

ЗЗК

"ДАФНА ДК" ООД

Решение №1281/05.12.2018 г.,постановено по преписка № КЗК/743/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 4021 по адм.д. № 10665/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

29/2020

 

ЗЗК

"ВАСЕА" ЕООД

Решение 1330/12.12.2019 г.,постановено по преписка № КЗК/681/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 991 по адм.д. № 7261/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

19/2020

 

ЗЗК

"КОМСЕД" АД

Решение №1280/05.12.2019 г. по преписка № КЗК 237/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 9368 по адм.д. № 8257/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

1639/2019

 

ЗКФН

"ВАХА ТРЕЙД" ЕООД

Решение № 1280-ИП/03.12./2019 на Комисия за финансов надзор

С определение № 3239 по адм.д. № 2199/20 г. ВАС отхвърля искането на КФН за спиране на производството  и прекратява производството.

 

Адм. дело

1630/2019

 

ЗЗК

ПРОТИКО ИЛ ЕООД

Решение №1313/05.12.2019 г. по преписка № КЗК-114/2016 на КЗК

С решение № 7092 по адм.д. № 2453/22 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1621/2019

 

ЗЗК

" МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД

Решение №1312/05.12.2019 г.,постановено по преписка № КЗК-114/2016 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 4610 по адм.д. № 10763/21г. ВАС в една част отменя, в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1617/2019

 

ЗЗК

"МАКСИМИ" ЕООД

Решение № 1246/21.11./2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение  № 1144 по адм.д. № 11323/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1594/2019

 

ЗЗК

"ЕНЕРГЕО " ЕООД и Митьо Стойнов Стойнов

Решение № 1247/21.11/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1265 по адм.д. № 8904/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1570/2019

 

ЗЗК

ЛЕГО СИСТЕМ А/С

Решение №1219/14.11.2019 г.,постановено по преписка № КЗК -338/470/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7181 по адм.д. № 2181/22 г. ВАС отменя решение в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1562/2019

 

ЗЗК

ЛЕГО СИСТЕМ А/С

Решение №1220/14.11.2019 г.,постановено по преписка № КЗК/602/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 14519 по адм.д. № 9611/20 г ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1547/2019

 

ЗЗК

"ДЖОРТАНИ " ЕООД

Решение №1170/31.10.2019 г,постановено по преписка № КЗК-601/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 15554  по адм.д. № 7616/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1492/2019

 

ЗЗК

Ййстърн Юръпиън електри къмпани" Б.В. ;Еврохолид България АД; ЧЕЗ а.с. и ЧЕЗ България Инвестмънс Б.В.

Решение № 1169/24.10.2019г. / на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/22.07.2020г.

 

Адм. дело

1464/2019

 

ЗЗК

"ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД

Решение № 1105/17.10.2019 г.,постановено по преписка № КЗК -369/2019 на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/

Решено/ 10.02.2021г.

Адм. дело

1408/2019

 

ЗЗК

"КОРАДО -БЪЛГАРИЯ " АД

Решение № 1046/03.10.2019 г.по преписка № КЗК/314//2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7632 по адм.д. № 8385/21г. ВАС отменя в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1399/2019

 

ЗРТ

"Д И П Трейдинг -Павел Костадинов "

Решение № РД-05-109/17.10/2019 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

Решено/20.10.2020г.

 

Адм. дело

1398/2019

 

ЗРТ

"ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение № РД-05-110/17.10/2019 на Съвет за електронни медии / СЕМ/

С определение № 6547 по адм.д. № 14417/19 г ВАС отменя определение и връща на друг състав за продължаване на съдопроизводството.

(Преобразувано в адм.д. № 519/20г.)

 

 

Адм. дело

1390/2019

 

ЗЕС

Светослав Константинов Костов

Решение № РД-05-107/17.10/2019 на Съвет за електронни медии /СЕМ/

С решение № 13550 по адм.д. №  9200/20 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 1141/20г.)

 

Адм. дело

1307/2019

 

ЗКФН

Калин Орлинов Костов

Решение № 640-ОЗ /25.06/2018 на Комисия за финансов надзор

С решение № 1261 по адм.д. № 8482/20 г. оставя в сила решение на АССО. Отменя определение № 767 в частта за разноски.

 

Адм. дело

1301/2019

ЗЗК

"БАЦ 2013 " ЕООД

Решение №918/05.09.2019 г,постановено по преписка  № 151/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 14356 по адм.д. № 8993/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1255/2019

ЗЗК

"ГЛОБАЛ УАЙНС БЪЛГАРИЯ " ЕООД

Решение № 969/12.09/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 11070 по адм.д. №  5403/21г.  ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 1134/21г.)

Адм. дело

1209/2019

ЗКФН

"ЕВРО -ФИНАНС " АД

Решение № 885-ПИ/17.07/2019 на Заместник -председателя на Комисия за финансов надзор,ръководещ управление" Надзор на инвестиционната дейност"

С решение № 11232 по адм.д. № 2584/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело

1190/2019

ЗКФН

"ЕВРО - ФИНАНС" АД

Отмяна и искане за спиране на основание чл. 166 АПК на предварително изпълнение на Решение № 994-ИП/28.08./2019 на заместник-председател ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН

.С разпореждане № 11328 по адм.д. № 9026/20 г. ВАС оставя без разглеждане касационна жалба и прекратява производството.

 

Адм. дело

1164/2019

ЗЗК

"МАРВЕЛ" ООД

Решение №813/18.07.2019 г,,постановено по преписка № 887/2018 на Комисия за защита на конкуре

С решение № 12704 по адм.д. № 4111/20 г. ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

 

Адм. дело 1086/2019

 

ЗЗК

"ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ" АД

Решение № 814/18.07.2019 г.,постановено по преписка № 1120/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 9385 по адм.д. № 6474/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело 1051/2019

 

ЗЗК

"СОФИЙСКА БАНИЦА" ООД И "ПАЙО 90" ООД

Решение № 768/04.07.2019 г. по преписка №КЗК-912/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 4958 по адм.д. № 12697/20 г. ВАС отменя решение в една част, а в друга оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело 1037/2019

 

ЗЗК

"ЕЛИДА МГ" ЕООД (предходно наименование "ПОКОЙ 1945" ЕООД)

Решение №737/27.06.2019 г. по преписка № КЗК-1118/2018/ на Комисия за защита на конкуренцията

.С решение № 13685 по адм.д. № 1303/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело 1001/2019

 

ЗЗК

"КАБЛЕ СИСТЕМС" ЕООД и "КРИСТИ 91" ЕООД

Решение № 761/27.06.2019 г.  по Преписка на КЗК №1081/2017 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение №5513 по адм. д. №12480/2020г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

 

Адм. дело 924/2019

 

ЗЕС

"ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ " ЕООД

Решение № 213/06.06/2019 на Комисия за регулиране на съобщенията

С определение № 12980 по адм.д. №10730/19 г. ВАС оставя без р-не  частна жалба и прекратява производството.

 

Адм. дело

912/2019

 

ЗЗК

"ОЛИНЕЗА ПРЕМИУМ" ООД

Решение №628/30.05.2019 г,постановено по преписка № 1067/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1541 по адм.д. № 10546/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

896/2019

 

ЗКФН

"РЕКРЕКС КОНСУЛТИНГ " ЕООД

Решение № 709-ЗА/23.05/2019 на Комисия за финансов надзор

С решение № 1717 по адм.д. № 14613/19 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

860/2019

 

ЗЗК

"ЛИПСИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Решение №568/16.05.2019 Г,постановено по преписка № КЗК-983/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

Решено/21.08.2020г.

 

Адм. дело

853/2019

 

ЗЗК

"РОС-2013 " ЕООД и др.

Решение №805/26.07.2017 г.,постановено по преписка № КЗК/460//2017 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение №  3990 по адм.д. № 3190/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

844/2019

 

ЗЗК

"ЕМАЙЛХИМ " АД

Решение №545/09.05,постановено по преписка № КЗК /856//2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 4698 по адм.д. № 702/22г. ВАС отменя решение на АССО.

Адм. дело

820/2019

 

ЗЗК

"МИЗИЯ -96 " АД

Решение №485/18.04.2019 г.,постановено по преписка № КЗК-1019/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

 С решение № 12458 по адм.д. № 14645/19 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

738/2019

 

ЗЗК

"ХАЙГЕЙТ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЛЛП

Решение №561/09.05.2019 г.по преписка № КЗК / 80/2019 на Комисия за защита на конкуренцията

С определение № 11643 по адм.д. № 8826/19 г. ВАС оставя в сила определение на АССО.

Адм. дело

697/2019

ЗЕС

"БТВ МЕДИА ГРУП " ЕАД

АУПДВ № 24/21.12/2018 на Комисия за регулиране на съобщенията

С решение №  2560 по адм.д. № 9209/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

660/2019

ЗЗК

ЕТ "ХЕРКУ МИЛКО ТАНЕВ "

Решение 378/28.03.2019 г.попреписка № КЗК/1046/2018 / на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6915 по адм.д. № 12695/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

 

Адм. дело

603/2019

ЗЗК

" ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ " АД

Решение №345/21.03.2019 г.по преписка № 855/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 12426 по адм.д. № 12391/19 г.  ВАС отменя решение и връща за ново разглеждане от друг състав на АССО.

(Преобразувано в адм.д. № 1043/20г.)

Адм. дело

576/2019

ЗЗК

Адвокатско дружество "Попов Арнаудов и партньори"

Решение №323/14.03.2019 г. по преписка № КЗК /819/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 6892 по адм.д. № 11085/19 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

517/2019

ЗЗК

„ТРАСТЕНА "ЕООД

Решение 264/28.02.19 г.,постановено по преписка КЗК/516/2018 Комисия за защита на конкуренцията

Решено/01.07.2020г.

 

Адм. дело

423/2019

ЗЗК

„МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ООД

Решение № 1225 по преписка № КЗК-611/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 12887 по адм.д. № 13892/19 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

406/2019

ЗЗК

"БАЛКАМ ГРУП" ЕООД

 

Решение 170/07.02.2019 г.по преписка № КЗК/821//2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение  № 13780 по адм.д. № 1301/20 г. ВАС обезсилва решение на АССО.

Адм. дело

393/2019

ЗКФН

„СИМ ТУР“ ООД

Акт за установяване на публично вземане № 235/11.01/2019 на Председателя на КФН

С решение № 2711 по адм.д. № 10042/19 г. ВАС отменя решение на АССО.

Адм. дело

362/2019

ЗКФН

ЗБК " ИНС КОНСУЛТ " ЕООД

Решение № 519 -ЗБ /22.05/2018 на Председателя на КФН

С решение № 4271 по адм.д. № 8015/19 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

335/2019

ЗЗК

„ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ" ООД И "ГУДУИЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД

 

Решение № 1383/13.12./2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 7275 по адм.д. № 8099/21 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

194/2019

ЗЗК

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД И „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД

 

Решение № 1422/20.12.2018 г.,постановено по преписка № КЗК/350/ /2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 13654 по адм.д. № 2934/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

184/2019

ЗЗК

"Електромоторен завод Елпром Троян" ЕООД; "Елпром Харманли" АД и "Балканска звезда" ЕООД

Решение 1344/06.12.18 г. по преписка № КЗК-635/1068/2017/612/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 2440 по адм.д. № 8776/20 г. ВАС отменя в една част и връща за ново разглеждане, а в друга оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

166/2019

ЗЗК

„Е ЕНД ЕС УОТЧИС ЕНД ДЖУЪРЛИ“ ООД

Решение №1386/13.12.18 г.,постановено по пр. № КЗК/ 444/2018 на Комисия за защита на конкурецията

С решение № 15415 по адм.д. № 3341/20 г. ВАС оставя в сила решение на АССО.

Адм. дело

150/2019

ЗЗК

„КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД

Решение № 1423/20.12.18 г.,постановено по преписка № КЗК-886/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С решение № 1988 по адм.д. № 657/20 г. ВАС отменя решение на АССО.

Адм. дело 126/2019

ЗЗК

„СТРОИТЕЛИ БГ“ ЕООД

 

Решение №1254/08.11.2018 г.,постановено по пр. № КЗК/144/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

.С решение № 667 по адм.д. № 7987/19 г. ВАС оставя в сила решение на АССО. 

Адм. дело

92/2019

ЗЗК

„БАЛКАМ ГРУП“ ЕООД

Решение 1224/01.11.2018 г.,постановено по преписка № КЗК 351/2018 на Комисия за защита на конкуренцията

С протоколно решение от 21.10.20г. по  3377/20г. ВАС обезсилва решение на АССО.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация